ชื่อย่อ โรงเรียนในประเทศไทย ขึ้นด้วย ว

เว็บบอร์ดที่เกี่ยวกับ การศึกษา ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดเกี่ยวกับ โรงเรียน มหาลัย, International Schools, Online Learning, Pre-School, Primary Education, Religious Schools, Student Resources, Summer Camps, Vocational Training

Moderator: phpbb, mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

ภาพประจำตัวสมาชิก
phpbb
phpBBThailand VIP Members
phpBBThailand VIP Members
โพสต์: 3181
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มิ.ย. 2008, 00:26
ติดต่อ:

ชื่อย่อ โรงเรียนในประเทศไทย ขึ้นด้วย ว

โพสต์ โดย phpbb »

ชื่อย่อ โรงเรียนในประเทศไทย - รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย ขึ้นด้วย ว
ว.ก.
โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร จังหวัดลำปาง
โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม จังหวัดตาก
โรงเรียนบ้านวังกวาง จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนบ้านวังกวาง จังหวัดปราจีนบุรี
ว.ก.ก. - โรงเรียนวัดเกาะกา จังหวัดนครนายก
ว.ก.ค.
โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ว.ก.ว. - โรงเรียนแวงแก้ววิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
ว.ข. - โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม
ว.ข.พ.
โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนวังข่าพัฒนา จังหวัดสุรินทร์
ว.ข.ว. - โรงเรียนวังทรายขาววิทยา จังหวัดเลย
ว.ค.
โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนวังหินวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช,จังหวัดอุทัยธานี
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
โรงเรียนวังยางวิทยาคม จังหวัดนครพนม
โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม จังหวัดนราธิวาส
โรงเรียนวัดโคก จังหวัดปทุมธานี
ว.ค.ค.
โรงเรียนวัดคลองครุ จังหวัดสมุทรสาคร
ว.ค.ร.โรงเรียนวันครู 2502 จังหวัดปทุมธานี
ว.ค.ว. - โรงเรียนหวายคำวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
ว.จ.
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน
โรงเรียนวัดวังปลาจีด จังหวัดนครนายก
ว.จ.ว.
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง
โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม จังหวัดตาก
ว.ฉ. - โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ว.ช.
โรงเรียนอนุบาลวชิร จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนวชิรวิทย์ แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวิชูทิศ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนอนุบาลวิชชากรจังหวัดสระบุรี
ว.ช.๒ - โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ จังหวัดตรัง
ว.ช.๓ - โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๓ จังหวัดตรัง
ว.ช.ค. - โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ว.ช.พ.
โรงเรียนเวียงชัยพิทยา จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ว.ช.ม. - โรงเรียนวชิรวิทย์ แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่
ว.ญ.ส. - โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ จังหวัดมุกดาหาร
ว.ด. - โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
ว.ด.ค. - โรงเรียนวังดาลวิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี
ว.ด.ว. - โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) จังหวัดนครปฐม
ว.ด.ต. - โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จังหวัดราชบุรี
ว.ด.ส. - โรงเรียนวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
ว.ต.
โรงเรียนวัดแตระ จังหวัดพัทลุง
โรงเรียนวัดใต้(ราษฎรนิรมิต) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ว.ท.
โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนเวียงเทพวิทยา จังหวัดแพร่
โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม จังหวัดนครนายก
ว.ท.ก. - โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จังหวัดฉะเชิงเทรา
ว.ทร. - โรงเรียนวังไทรวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
ว.ธ.
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวชิรธรรมสถิต จังหวัดพัทลุง
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์
ว.น.
โรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนวิชชานารี จังหวัดลำปาง
ว.น.ม. - โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานี
ว.น.ย. - โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว
ว.น.ว. - โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
วน.ว. - โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลำปาง
ว.น.ศ. - โรงเรียนแวงน้อยศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ว.บ.
โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง จังหวัดนครนายก
ว.บ.พ. - โรงเรียนวัดบ้านพริก จังหวัดนครนายก
ว.บ.ล. - โรงเรียนวัดบึงเหล็ก จังหวัดนครพนม
ว.ป.
โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง
โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน
ว.ป.ค. - โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ว.ป.น. - โรงเรียนวัดปากน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ว.ป.พ.
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา,จังหวัดเพชรบูรณ์
ว.ป.ส. - โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ว.ผ.ง.
โรงเรียนวัดไผ่งาม จังหวัดปราจีนบุรี
ว.พ.
โรงเรียนวัดพลา จังหวัดระยอง
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนวังไพรวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนแวงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนวังทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนวิจิตราพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม จังหวัดลำปาง
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนวังกรดพิทยา จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนวังข่อยพิทยา จังหวัดนครสวรรค์
ว.พ.ง. - โรงเรียนวังโพนงามวิทยา จังหวัดเลย
ว.พ.น. - โรงเรียนมัธยมวัดเพลง จังหวัดนนทบุรี
ว.พ.ว. - โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ "เวชพันธ์อนุสรณ์" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ว.พ.ศ.
โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี จังหวัดนครนายก
ว.ม.
โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา จังหวัดลำปาง
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ว.ม.พ.
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
ว.ม.ร.
โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์๑) จังหวัดราชบุรี
ว.ม.ว.
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนวังมนวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์
ว.ย.
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา จังหวัดแพร่
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนวัดคูยาง จังหวัดกำแพงเพชร
ว.ร.
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
โรงเรียนวัดรางบัว กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี จังหวัดสุพรรณบุรี
ว.ร.ค. - โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ว.ร.ท. - โรงเรียนวีรสุนทร กรุงเทพมหานคร
ว.ร.พ. - โรงเรียนวังรางพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
ว.ร.ว. - โรงเรียนวาริชวิทยา จังหวัดสกลนคร
ว.ล.
โรงเรียนวชิราลัย จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว
ว.ล.ค. - โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
ว.ล.พ. - โรงเรียนวัดลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ว.ล.ว. - โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
ว.ว.
โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ จังหวัดอ่างทอง
โรงเรียนวังบ่อวิทยา จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดสังเวช กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา จังหวัดมุกดาหาร
โรงเรียนวังประจบวิทยาคม จังหวัดตาก
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนวังทองวิทยา จังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนวุฒิวิทยา จังหวัดชลบุรี
ว.ว.ก. - โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี
ว.ว.ค. - โรงเรียนวาวีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ว.ศ.
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" จังหวัดอ่างทอง
โรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง
โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนวีรศิลป์ จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ จังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนวังโป่งศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
ว.ศ.ว. - โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
ว.ษ. - โรงเรียนวัดอรุณรังษี จังหวัดนครนายก
วษท. - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ว.ส.
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง
โรงเรียนเบตง"วีระราษฏร์ประสาน" จังหวัดยะลา
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ จังหวัดกำแพงเพชร
โรงเรียนวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
ว.ส.ค.
โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" จังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี
ว.ส.ธ. - โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรมหาวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
ว.ส.บ. - โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดสระแก้ว
ว.ส.ว.
โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม จังหวัดนครพนม
วส.ว. - โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) จังหวัดลำปาง
ว.ฬ. - โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์)
ว.อ.
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่
โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โหลด phpBB3 ภาษาไทย ทั้งหน้าเว็บ และ admin
รวมพลคนใช้ phpBB3 แนะนำคนอื่นบ้างนะครับ ทุกคำถามจะได้มีคำตอบ แนะนำคนอื่นๆบ้างนะ ช่วยๆกันไป

สมาชิกใหม่ ก่อนถามแนะนำตัว
http://www.phpbbthailand.com/viewforum.php?f=41
กฏการใช้งานบอร์ด
http://www.phpbbthailand.com/viewtopic.php?f=37&t=5940

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 20 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน