หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เอกสารประกันภัย 200 (ไมโครอินชัวรันส์) เป็นอย่างไร....เช็คกันประกันที่ต้องมีติดตัว..ตามนโยบาย คปภ.

โพสต์แล้ว: 22 พ.ค. 2019, 15:29
โดย Magawn Balthip
เพราะอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ไม่อาจคาดเดา และสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ สร้างหลักประกันที่มั่นคง จะช่วยลดความเสี่ยงในชีวิต และบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เพื่อตัวคุณและคนที่คุณรัก

รูปภาพ

"ประกันภัย 200 (ไมโครอินชัวรันส์)" แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ในราคา สบาย สบาย เพียง 200 บาทต่อปี คุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่ได้รับบาดเจ็บ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต สูงสุดถึง 1 แสนบาท ให้คุณอุ่นใจได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ถึงทางสำนักงาน คปภ. ระบุว่า การประกันภัยรายย่อย หรือ ไมโครอินชัวรันส์ เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ออกแบบสำหรับผู้มีรายได้น้อย เช่น กลุ่มลูกค้าระดับรากหญ้า ทั้งประชาชนทั่วไป พ่อค้า แม่ค้าแผงลอย ที่ไม่สามารถเข้าถึงการประกันภัยแบบดั้งเดิม ได้มีโอกาสเข้าถึงการประกันภัยง่ายขึ้น และเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ช่วยสร้างหลักประกันให้กับผู้เอาประกันภัยและครอบครัว โดยเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปสามารถคุ้มครองความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับชีวิต สุขภาพ ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการสูญเสียทรัพย์สินได้

รูปภาพ

สำหรับประเทศไทย สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมมือกับบริษัทประกันภัยในการพัฒนารูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย หรือไมโครอินชัวรันส์ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา แบบอุบัติเหตุรายย่อย และแบบอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นต้น โดยกำหนดเงื่อนไขให้ซื้อได้คนละไม่เกิน 2 ฉบับ และกำหนดอายุของผู้ซื้อกรมธรรม์อยู่ระหว่าง 20-60 ปี เนื่องจากต้องการคุ้มครองคนวัยทำงาน เพราะคนกลุ่มนี้เป็นบุคคลที่หารายได้ให้กับครอบครัว หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นจะได้มีรายได้จุนเจือครอบครัวระยะหนึ่ง
รูปภาพ

ซึ่งผมมีเอกสารตัวเป็นๆ ของสินมั่นคงประกัน และข้อมูลนำมาพิจารณา

ความแตกต่างของรูปแบบประกันอื่นๆมีอะไรบาง

รูปจาก www.smk.co.th/prepa.aspx
หรือ โทร.1596 สินมั่นคงประกันสุขภาพ ..เราประกัน คุณมั่นใจ..